Regulamin

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W BIEGU GÓRSKIM W STYLU ANGLOSASKIM XV KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI 
Dystans - 5km i 10km

I. CEL IMPREZY

 • Wzbogacenie kalendarza imprez sportowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters wśród biegaczy startujących w kategoriach „Masters” w randze Mistrzostw Polski.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia w Polsce.
 • Promocja biegów terenowych (outdoorowych) na łonie natury oraz zachowanie zdrowej aktywności fizycznej wśród biegaczy.
 • Promocja Koszalina na terenie kraju.

II. TERMIN

         13 kwietnia 2024 r.  (sobota)

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Rekreacyjna (przy Koszalińskim Parku Wodnym)

IV. DYSTANSE

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W BIEGU GÓRSKIM W STYLU ANGLOSASKIM - XV KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI.

Kategoria Masters:

- 10 km ( kategorie wiekowe do K/M 55 )

- 5 km ( kategorie wiekowe od K/M 60 +)

Kategoria open:

- 10 km ( kategorie wiekowe do K/M 18-34 )

IV. ORGANIZATOR

 1. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 2. Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters

V. ZAPISY

 • on-line: odbywać się będą do dnia 09.04.2024 r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://biegikoszalin.eu/
 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 8:30

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 60 zł  -  płatna przelewem do dnia 31.01.2024 r.
 • 70 zł  -  płatna przelewem do dnia 09.04.2024r.
 • 100 zł -  w dniu zawodów

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora:
Koszalińskie TKKF, ul. Jedności 4, 75-401 Koszalin
PKO BP I o/Koszalin Nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508
z dopiskiem: „Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika

VIII. PROGRAM MINUTOWY

 • 9:00   - otwarcie biura zawodów
 • 11:00   - start 10 km
 • 11:05   - start 5 km
 • 13.00   - uroczyste podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz PZLAM.

2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane przez sędziów.

3. Uczestnicy startują w kategoriach:

Dystans 10 km

- w ramach XV KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn

w ramach MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W BIEGU GÓRSKIM W STYLU ANGLOSASKIM

 • K/M – 35   35 – 39 lat
 • K/M - 40    40 – 44 lat
 • K/M - 45    45 – 49 lat
 • K/M - 50    50 – 54 lat
 • K/M - 55    55 – 59  lat

Dystans 5 km

- w ramach XV KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn

w ramach MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W BIEGU GÓRSKIM W STYLU ANGLOSASKIM

 • K/M - 60   60 – 64 lat
 • K/M - 65   65 – 69 lat
 • K/M - 70   70 – 74 lat
 • K/M - 75   75 – 79 lat
 • K/M - 80   80 +

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej w „OPEN” decyduje rok urodzenia.
                 Natomiast zgodnie z przepisami PZLAM w kategoriach „MASTERS” decyduje data   
                 urodzenia w dniu zawodów.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro zawodów będzie czynne 13.04.2024 r. w godzinach od 08:00 do 11:20.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

X. NAGRODY na dystansie 5 km i 10 km

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

 • za miejsca  I – III  puchar +  nagroda
 • za miejsca  IV – VI  upominek

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w ramach 
MISTRZOSTW POLSKI MASTERS W BIEGU GÓRSKIM W STYLU ANGLOSASKIM

 • za miejsca I – III medal ( złoty, srebrny, brązowy )

Ponadto na mecie każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma odlewany medal okolicznościowy.

Dodatkowo po dekoracjach medalowych organizator przewiduje losowanie upominków wśród wszystkich uczestników biegu górskiego.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie.
 2. Na starcie i trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się przy biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych -  pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu górskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będzie pomagać, Policja, Straży Miejska oraz wolontariusze.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem https://biegikoszalin.eu/ 

Telefon kontaktowy do organizatora: 691 116 224, e-mail: ktkkf@wp.pl

 

XV. PROPONOWANA BAZA NOCLEGOWA

HOTEL SPORT**  (blisko lokalizacji startu biegu)
Adres:  75-503 Koszalin, ul. Sportowa 14
Telefon:+ 48 94 314 68 80, +48 666 811 411
E-mail: recepcja@hotelsport.pl
link zewnętrzny do strony internetowej hotelu Sport

HUDSON
Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 18
Telefon: +48 604 115 215
E-mail: hudsonpokoje@gmail.com
link zewnętrzny do strony internetowej hotelu Hudson

HOTEL GROMADA  ARKA***/Lux****
Adres: 75-035 Koszalin, ul. Zwycięstwa 20-24
Telefon:+ 48 94 342 79 11, +48 94 342 76 58, +48 502 456 407
E-mail: koszalinhotel@gromada.pl
link zewnętrzny do strony internetowej hotelu Gromada Arka

HOTELIK  GWARDIA  (blisko lokalizacji startu biegu) 
Adres: 75-434 Koszalin, ul. Fałata 34
Telefon:+ 48 94 345 13 21
E-mail: kontakt@hotelikgwardia.pl 
link zewnętrzny do strony internetowej hoteliku Gwardia

HOTELIK KORAL
Adres: Koszalin, ul. Szczecińska 43
Telefon:+48 94 342 66 65 +48 512 326 714
E-mail: hotelik-koral@wp.pl
link zewnętrzny do strony internetowej hoteliku Koral

GOŚCINIEC VILLA GENEVRA
Adres: 75-689 Koszalin, ul. Hubalczyków 13
Telefon:+ 48 94 340 34 98  +48 665 893 633
E-mail: genevra@afr.pl
link zewnętrzny do strony internetowej gościńca Villa Genevra

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
Adres: 75-735 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8
Telefon:+ 48 94 342 60 68, +48 511 484 120
E-mail: ssm.koszalin@wp.pl
link zewnętrzny do strony internetowej schroniska młodzieżowego

APARTAMENTYKOSZALIN.PL
Adres: 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 47, ul. Młyńska 49
Telefon: +48 94 342 30 88, 601 714 339
E-mail: info@cityapartments.pl
link zewnętrzny do strony internetowej Apartamentykoszalin.pl

APARTAMENTY CENTRUM
Adres: 75-241 Koszalin, ul. Zwycięstwa 13
Telefon: +48 510 358 734
E-mail: biuro@apartamentcentrum24.pl
link zewnętrzny do profilu na facebooku - Apartamenty Centrum

APARTAMENTY VISIT KOSZALIN
Adres: 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 12
Telefon: +48 693 488 085
E-mail: kontakt@visitkoszalin.pl
link zewnętrzny do strony internetowej Apartamentów Visit

ATANER APARTAMENTY
Koszalin, Mickiewicza 24B
Telefon: +48 790 709 222
E-mail: biuro@ataner-apartamenty.pl
link zewnętrzny do strony internetowej Ataner Apartamenty

DALI APARTHOTEL
Adres: 75-900 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 8
Telefon: +48 508 342 450
E-mail: daliaparthotel@gmail.com 
link zewnętrzny do strony internetowej Aparthotel Dali

APARTAMENTY KOSZALIN ITALIA&FRANCE
Adres: 75-430 Koszalin, ul. Belgijska 1
Telefon: +48 512 131 511
link zewnętrzny do strony internetowej Apartamentów Italia&France

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem